Adres firmy:
MAREMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 80

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 1.793.000 PLN

KRS: 0000718520
NIP: 5492449983
REGON: 369472931
BDO: 000118536

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek: 800 – 1600

Siedziba (Headquarters) – Kęty

32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 80

Czynne w godzinach: Poniedziałek – Piątek: 800 – 1600
(Opening hours: Monday – Friday: 800 AM – 400 PM

Magazyn (Warehouse) – Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 53

Czynne w godzinach: Poniedziałek – Piątek: 800 – 1600
(Opening hours: Monday – Friday: 800 AM – 400 PM